Med

Med

Wykreślanie płaszczyzny osiowej, koronalnej i strzałkowej na obrazie DICOM w Pythonie

Anatomiczne płaszczyzny ciała człowieka są niezwykle ważne w radiologii, będące podstawą do przeprowadzenia prawidłowego badania. Bez tej wiedzy trudno o uzyskanie wiarygodnego skanu. O ile zagadnienie płaszczyzn anatomicznych jest modułem obowiązkowym na kierunkach medycznych, tak informatykom sprawia to niemałą...

Read More
Close