Med

Med

Shifts Challenge – segmentacja zmian patologicznych na obrazach 3D

W połowie maja zakończyła się druga edycja konkursu Shifts Challenge – Shifts Challenge 2022 zorganizowanego przez Shifts Project. Głównym celem challenge’u jest podnoszenie świadomości na temat problemu rozbieżności między danymi źródłowymi a docelowymi (ang. domain/distributional shift). Poza tym zwraca on...

Read More

Med

Wykreślanie płaszczyzny osiowej, koronalnej i strzałkowej na obrazie DICOM w Pythonie

Anatomiczne płaszczyzny ciała człowieka są niezwykle ważne w radiologii, będące podstawą do przeprowadzenia prawidłowego badania. Bez tej wiedzy trudno o uzyskanie wiarygodnego skanu. O ile zagadnienie płaszczyzn anatomicznych jest modułem obowiązkowym na kierunkach medycznych, tak informatykom sprawia to niemałą...

Read More
Close