Written by 6:05 pm Deep Learning

Open Images Dataset V4

Open Images Dataset V4 - Image examples

30 kwietnia została udostępniona nowa wersja zbioru danych Open Images, a wraz z nią został ogłoszony konkurs na najlepszy wynik w rozpoznawanie obrazu i wykrywaniu obiektów.

Tu można zobaczyć przykłady danych: Open Images Dataset V4

ECCV 2018 Open Images Challenge

Podczas konferencji ECCV 2018 odbędzie się Open Images Challenge Workshop (prezentować będą: Vittorio Ferrari, Alina Kuznetsova, Jasper Uijlings, Rodrigo Benenson, Victor Gomes, Matteo Malloci) podczas którego ogłoszone będą wyniki konkursu.

Konkurs przewiduje dwie konkurencje:

  1. Wykrywanie obiektów (tu oczekujemy ramek; konkurs zaczął się 30 kwietnia 2018)
  2. Rozpoznawanie relacji na obrazie (od 10 maja 2018)

Dataset

W zbiorze danych są etykiety dla obrazu jako całości (tabela 1) oraz ramki z etykietami wokół obiektów (tabela 2). Dane zostały oznaczone automatycznie, część z nich została przejżana przez ludzi dzięki narzędziu Crowdsource labeler.

Tab. 1: Etykiety na poziomie obrazu

Train Validation Test # Classes # Trainable Classes
Images 9,011,219 41,620 125,436
Machine-Generated Labels 78,977,695 512,093 1,545,835 7,870 4,764
Human-Verified Labels 27,894,289
pos:   13,444,569
neg: 14,449,720
551,390
pos: 365,772
neg: 185,618
1,667,399
pos: 1,105,052
neg:    562,347
19,794 7,186

Tab. 2: Adnotacje do wykrywania obiektów na zbiorze trenującym (Object Detection track)

Classes Images Image-Level Labels Bounding boxes
Train 500 1,743,042 5,743,460
pos:   3,830,005
neg: 1,913,455
12,195,144

Przykłady

Wybrałem kilka ciekawych przykładów – poniżej, natomiast wszystko można zobaczyć tu Open Images Dataset V4.

Daty

  • 30 kwietnia 2018: udostępniony zbiór trenujący do wykrywania obiektów (z oznaczonymi ramkami).
  • 10 maja 2018: zostaną udostępnione adnotacje dla wykrywania wizualnych relacji na zbiorze treningowym.
  • 31 maja 2018: jako część TF Object Detection API zostaną opublikowane metryki do oceny dokładności
  • 1 lipca 2018: zbiór testowy 100 000 obrazów zostanie udostępniony na Kaggle.
  • 1 września 2018: deadline na przesyłanie wyników.
  • 8 września 2018: Open Images Challenge Workshop

Linki

 

Close